Dentální hygiena2019-01-23T18:50:24+00:00

Kdo je dentální hygienistka?

Čistit si zuby – to je běžný hygienický návyk. Můžeme mít pocit, že na čištění zubů se nedá nic zkazit, a že to vlastně všichni dobře umíme. Existuje ale odborník, který nosí označení “dentální hygienistka”, a právě ta by Vás po vyšetření Vašich úst asi rychle vyvedla z omylu.

Dentální hygienistka je spolupracovníkem stomatologa a pomáhá mu na poli preventivní péče o chrup a parodont. Vykonává odbornou činnost, na kterého je během tříletého studia na vyšší zdravotnické škole připravována. Umí s pacientem individuálně rozebrat jeho potíže, stanovit jejich příčinu a určit diagnózu. Ve spolupráci se stomatologem pak diagnózu upřesňuje a navrhuje léčebná opatření podle konkrétních potřeb pacienta.

Čištění zubů je hygienický návyk, jehož správné a pravidelné provádění je snadným návodem k udržení orálního zdraví. Zuby si jistě čistíme, dost možná i pravidelně. Technika provedení nebude ale většinou asi úplně správná a tudíž účinná. Byli to většinou rodiče a ne stomatolog, kdo nás ji učil. A oni sami o způsobu a významu správného čištění zubů často mnoho nevěděli. Nelze jim proto cokoliv vyčítat. Vina neleží ani na nich, ani na Vás. Avšak jen do okamžiku, než se dozvíte o existenci profese dentální hygienistka. Pak už Vám nic nebrání se objednat a nechat se odborníkem vyšetřit a zjistit, jak na tom opravdu jste.

Za každou odbornou konzultaci a následnou službu se platí. U právníka, v autoservisu, u topenáře… Nejinak je tomu u dentální hygienistky. Zdravý chrup také něco stojí.

Takže co Vám ještě stojí v cestě si udržet zdravé zuby a dásně?

Chcete se objednat?

Klikněte sem!